POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Powrót do strony konferencji
Małgorzata Królikowska-Sołtan "Popularyzacja nauki w Centrum Badań Kosmicznych PAN"
Streszczenie wystąpienia na konferencji
W pierwszej części autorka przedstawiła własną ocenę skuteczności różnorodnych form popularyzacji nauki, w których uczestniczy CBK począwszy od imprez na skalę masową jakimi są pikniki naukowe i festiwale nauki, poprzez konkursy (krajowe, lokalne), po odczyty, warsztaty, zaproszone lekcje w szkołach itp.

W drugiej została zaproponowana forma warsztatowa lekcji, w której podczas tworzenia modelu jądra kometarnego w warunkach ziemskich można omówić wiele istotnych zjawisk i procesów fizycznych zachodzących nie tylko w naszym Układzie Słonecznym, ale i w dowolnej galaktyce we Wszechświecie.

Autorka podkreśliła, że ponieważ w programie szkolnym tylko szczątkowe elementy astronomii znajdują się w programie nauczania przyrody, geografii czy fizyki, to przygotowanie zestawu kształcących, a jednocześnie atrakcyjnych warsztatów z astronomii, po które chętnie sięgaliby nauczyciele fizyki, jest sprawą ważną. Dokładny i skuteczny ,,przepis na kometę'' zostanie udostępniony publicznie (w styczniu 2015) w witrynie CBK, pod adresem: ssdp.cbk.waw.pl.
Film (nagranie prelekcji) [133 MB]
Prezentacja w formacie .pdf [27 MB]
Autorka wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie treści na zasadach licencji "Creative commoms" (c)Małgorzata Królikowska
Strona Pracowni Dynamiki Układu Słonecznego i Planetologii Centrum Badań Kosmicznych PAN
Strona Centrum Badań Kosmicznych PAN