POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Powrót do strony konferencji
Radosław K. Pior "Odznaka "Astronoma Amatora" jako element motywacyjny w zajęciach koła astronomicznego w Kaliszu"
Streszczenie wystąpienia na konferencji
Przedstawiono jeden z elementów zachęcających dzieci i młodzież do zainteresowania sie astronomią - "Odznakę Astronoma Amatora". Autor prowadzi szereg zajęć popularyzacyjnych, a na stałe dwa kółka astronomiczne - w Kaliszu i w Ostrowie Wielkopolskim. Uczestnikami ogólnodostępnych kółek są przede wszystkim dzieci oraz osoby starsze, głównie w wieku emerytalnym. Okazuje się, że starsi przychodzą na kółka i są dość wytrwali, zaś najmłodszych trzeba inspirować i motywować.

Przedstawiono sugestywne uzasadnienie popularyzacji astronomii w szerokich kręgach, zwłaszcza wśród najmłodszych: Aby mieć jednego, powiedzmy studenta astronomii, trzeba 10 uczniów głębiej zainteresowanych astronomią i naukami ściśłymi w ogóle, 1000 uczestników imprez popularyzacyjnych i 1000000 informacji w mediach (wliczając Internet). Liczby rzecz jasna są tu dalekie od ścisłości.

"Odznaka Astronoma Amatora" adresowana jest do dzieci młodszych - od 6 do 12 lat (z przewagą młodszej części z tej grupy) i jest przede wszystkim środkiem do zatrzymania ich na dłużej, by głębiej zainteresowały się naukami o niebie. Służy temu koncepcja wielostopniowych małych odznak. Rzecz jest wzorowana na europejskim projekcie "Awesone Amateur Astronomer" Stopniami do osiągnięcia celu są m.in. "Młody obserwator", "Aktywny poszukiwacz", "Starszy obserwator", lub "Budowniczy Wszechświata" (budowa własnej mapy nieba). Zwieńczeniem całości jest odznaka "Astronom Amator", stanowiąca dużą atrakcję dla dzieci.
Zapisał Krzysztof Piasecki
Film (nagranie prelekcji) [73 MB]
Link do prezentacji w formacie .ppt [3,3 MB]
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie treści pod warunkiem podania źródła w postaci "(c)Radosław K. Pior"+adres WWW
Strona Koła Astronomicznego w Kaliszu
Strona "AstroArena"