POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Powrót do strony konferencji
Tomasz Gibki "Konkursy wiedzy o kosmosie organizowane przez Muzeum w Sieradzu"
Streszczenie wystąpienia na konferencji
Przedstawiono sylwetkę Arego Sternfelda (1905-1980), pochodzącego z Sieradza inżyniera i naukowca - autora pionierskich prac z dziedziny astronautyki. Wprowadził on termin "kosmonautyka", obliczał trajektorie satelitów i rakiet nośnych optymalizowane pod kątem zużycia paliwa, siły ciągu i przeciążenia.
Pracował we Francji, potem przez pewien czas w Polsce, w Łodzi. Napisał tam dzieło "Wstęp do kosmonautyki", które jednak nie znalazło uznania po przedstawieniu go w Polskim Towarzystwie Przyjaciół Astronomii (obecnie PTMA).
We Francji jego prace znalazły większe uznanie, z którego nie wynikała jednak nie tylko możliwość ich realizacji, lecz nawet publikacji.
Przeniósł się do Związku Radzieckiego, gdzie pracował w Naukowo-Badawczym Instytucie Napędu Odrzutowego. Opublikowano też po rosyjsku jego "Wstęp do kosmonautyki". Ten okres pracy zakończył się wraz z likwidacją Instytutu w ramach czystek stalinowskich w r. 1937.

Muzeum Okręgowe w Sieradzu upamietnia jego postać w żywy sposób, organizując konkursy, konferencje i inne działania popularyzacyjne.

Uczestnikami Sieradzkich Konferencji Kosmicznych są głównie nauczyciele i uczniowie szkół średnich, zaś wykłady prowadzą naukowcy m.in. z CBK PAN. Zapraszani są także laureaci olimpiad przedmiotowych. Podczas konferencji można było tez spotkać się z córkami Arego Strenfelda, które opowiadały o swoim ojcu.

Muzeum organizuje też konkurs "Polska w Europejskiej Agencji Kosmicznej". Konkurs dla uczniów od VI klasy SP do szkół średnich jest konkursem sprawdzającym wiedzę, zaś do młodszych adresowany jest konkurs plastyczny.

Odbyły się już trzy edycje konkursów, w których znaczny wkład, prócz osób z Muzeum, mieli także pracownicy naukowi CBK PAN.
Film (nagranie prelekcji) [15 minut]
Treść wystąpienia w formacie PDF [72 kB]
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie treści pod warunkiem podania źródła w postaci "(c)Tomasz Gibki"+adres WWW
Strona Muzeum Okręgowego w Sieradzu