POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Robert Szaj "Środki finansowe na edukacyjne projekty astronomiczne - dobre praktyki i przykłady
Na przykładzie prężnie działającej Fundacji Nicolaus Copernicus przedstawiono zasady, jakimi należy kierować się przy występowaniu o finansowanie i przy prowadzeniu projektów. Omówiono też szereg działań fundacji zakończonych sukcesem.
WIĘCEJ...
Krzysztof Piasecki "Pozyskiwanie środków finansowych - przykłady pozytywne i negatywne"
W krótkiej dygresji przed referatem p. Roberta Szaja przedstawiono krótko trzy starania o dofinansowania - udane, nieudane i udane w połowie. Razem świadczą one o tym, że pozyskiwanie funduszy nie jest "nauką łatwą ani małą".
WIĘCEJ...