POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Janusz Grzybowski "Technologie i badania kosmiczne"
Przedstawiono przyrządy konstruowane w CBK do celów obecnych i przyszłych misji kosmicznych, w tym "MUPUS" - jeden z przyrządów lądownika Philae, który niedawno wylądował na powierzchni komety.
WIĘCEJ
Stanisław Lewiński "Z góry widać lepiej"
Omówiono korzyści z badań Ziemi z satelitów, a także z misji lotniczych. Przedstawiono możliwości badań przy różnych rozdzielczościach oraz przy różnym zakresie widma.
WIĘCEJ
Jadwiga Biała "Materia z kosmosu - inspiracje"
Poszukiwania i badania meteorytów są ważnym źródłem informacji o Układzie Słonecznym, w tym o jego powstawaniu. Popularyzacja tych zagadnień jest nie tylko frapująca, lecz może przyczynić się do rozpoznania okazów meteorytów znalezionych przypadkowo i wzbogacić stan wiedzy astronomicznej.
WIĘCEJ
Janusz Wiland "FASTRON"
Amatorski przyrząd do astrofotografii. Prowadzi aparat zgodnie z ruchem sfery niebieskiej, łatwy w wykonaniu i w transporcie
WIĘCEJ
Mateusz Krakowczyk "Klasyczne przyrządy astronomiczne i ich zastosowanie w poularyzacji astronomii"
Przedstawiono program popularyzacji historii astronomii przez prowadzenie obserwacji klasycznymi przyrządami astronomicznymi i nawigacyjnymi na obozach Klubu Astronomicznego "Almukantarat"
Prezentowano także przedsięwzięcie budowy klubowego "Mikroplanetarium" w Załęczu Wielkim
WIĘCEJ
Krzysztof Piasecki "Imprezy plenerowe"
Kilka doświadczeń i pokazów użytecznych zwłaszcza podczas imprez plenerowych. Wszystkie propozycje zostały praktycznie przetestowane i wybrane pod kątem aktywnego uczestnictwa odwiedzających, a także prezentacji przez młodzież szkolną.
WIĘCEJ
Krzysztof Piasecki "Zegar astronomiczny"
W sesji plakatowej przedstawiono replikę średniowiecznego zegara astronomicznego w wersji interaktywnej. Zegar jest używany podczas pokazów, w tym pokazów w szkołach.
WIĘCEJ