POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Powrót do strony konferencji
Krzysztof Piasecki "Pozyskiwanie środków finansowych - przykłady pozytywne i negatywne"
Streszczenie krótkiego wystąpienia na konferencji
W tym króciutkim wystąpieniu, stanowiącym przystawkę przed referatem p. Roberta Szaja nt pozyskiwania funduszy na działalność społeczną, przedstawiono trzy przykłady świadczące o tym, że pozyskiwanie funduszy "nie jest sztuką łatwą ani małą".
  • Przykład negatywny: młoda firma wystąpiła o dofinansowanie wdrożenia nowej technologii z funduszu innowacji. Otrzymała odmowę z kuriozalnym uzasadnieniem: "ponieważ takiej technologii nie ma jeszcze w Polsce [ !! ): ] "
  • Przykład "pół na pół": firma wystąpiła o dofinansowanie uzyskania certyfikatu jakości ISO. Dofinansowanie uzyskano, jednak ilość pracy związanej z pozyskaniem i później dokumentowaniem i rozliczeniem wyniosła około 3 osobo-miesięcy. Wartość dotacji była zbliżona do kosztu pracy osoby przez 3 miesiące.
  • Przykład pozytywny, ale "z haczykiem": Koledzy z PTMA o/warszawski zgłosili projekt do "budżetu obywatelskiego": zakup mobilnego planetarium (projektor + nadmuchiwana kopuła) dla szkoły. Projekt przeszedł - uzyskał wystarczającą liczbę głosów - i będzie realizowany w r. 2015. Nie wiadomo jeszcze, czy i w jaki sposób projektodawcy będa mieli wpływ na szczegóły realizacji. Poza tym w projekcie wpisano "koszty rocznej eksploatacji = 0", więc nie wiadomo też, na jakich zasadach będą odbywać się pokazy w planetarium.
Film (nagranie krótkiego wystąpienia)