POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Powrót do strony konferencji
Robert Szaj "Środki finansowe na edukacyjne projekty astronomiczne - dobre praktyki i przykłady"
Streszczenie wystąpienia na konferencji
Autor przedstawił projekty realizowane przez Fundację Nicolaus Copernicus, m.in. budowę Obserwatorium Astronomicznego w Kurzętniku oraz zajęcia edukacyjne z zakresu astronomii dla dzieci.

Przedstawił też podstawowe reguły dotyczące pozyskiwania środków na tego rodzaju działalność - na podstawie skutecznych działań fundacji Copernicus.
 • Pierwszym warunkiem jest istnienie formy "organizacji pozarządowej" (NGO, czyli fundacji lub stowarzyszenia).
 • Musisz prosić - osoby zajmujące się pozyskiwaniem funduszy muszą być przygotowane na to, by o nie prosić.
 • Dobrzy współpracownicy i własne zasoby finansowe - niezbędne są środki finansowe na koszty rozpoczęcia projektów, wraz z kosztami utrzymania osób (pracowników albo wolontariuszy) W praktyce any pozyskać finansowanie np 100 000 zł trzeba dysponować kwotą ok. 10 000 zł.
 • Zapewnij sobie współpracę Rady Nadzorczej i Zarządu
 • Wyjaśniaj swój program i przedstawiaj potrzeby
 • Działaj selektywnie i skoncentrowanie - nie rób wszystkiego naraz. Zaczynaj od małych projektów, by zespół dość szybko zobaczył efekty. Skupiaj swoje działania (i pracę innych) na konkretnym celu.
 • Wiedz, czego potrzebujesz i działaj konkretnie. Całościowe ujęcie projektu wraz z jego ogólnym kosztem jest ważne dla sponsorów, którzy mogą sfinansować konkretny fragment projektu.
 • Działaj uparcie. Niejednokrotnie potrzebna jest cała kampania, a nie tylko pojedyncze zgłoszenia
 • Działaj profesjonalnie. Rzecz trzeba przedstawiać kompetentnie i w sposób zorganizowany.
 • Działaj konsekwentnie - np utrzymuj cały czas kontakt ze sponsorami i przedstawiaj projekty, stan prac itp zarówno im, jak i szerszemu ogółowi.
 • Mów "Dziękuję". Przekaż podziękowania nawet za najmniejszą pomoc.
 • Zanim zaczniesz, dokonaj oceny. Rozważ ewentualne przeszkody i zaczynaj od rzeczy małych, by nie mierzyć sił na zamiary.
 • Angażuj celebrytów - może to radykalnie zwiększyć zainteresowanie sponsorów
 • Wykorzystaj bezpłatne media społecznościowe - przygotuj właściwy przekaz i szatę graficzną
 • Pisz projekty - zgłaszanie formalnych projektów zawsze ma szansę. Zadbaj o poprawność formalną, by przeszły do fazy oceny merytorycznej.
Przedstawiono także instytucje, do których warto zgłaszać się po dofinansowanie projektów:
 • Samorząd lokalny
 • Samorząd wojewódzki
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich)
 • Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Programy wspólnotowe
Przykładami zrealizowanych inicjatyw są:
 • "Astronomia dla seniora" - z funduszu Aktywizacji Społecznej Osób Starszych
 • "Wszechświat dla wszystkich" - książka dla niewidomych i niedowidzących - z funduszu PFRON
 • Festiwal naukowy "Piknik pod gwiazdami" - z Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich (UE)
 • Budowa obserwatoriów w Truszczynach i w Kurzętniku - jak wyżej
 • Zajęcia dla dzieci w szkołach wiejskich - jak wyżej
Zapisał Krzysztof Piasecki