POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Powrót do strony konferencji
Jacek Kupras "Ambasadorzy WorldWide Telescope"
Streszczenie wystąpienia na konferencji
Opowiedziano zarówno o systemie internetowym WorldWide Telescope, jak i o inicjatywie Uniwersytetu Harvarda pod nazwą "WorldWide Telescope Ambassadors".

WorldWide Telescope powstawał od latach 90-tych celem udostęnienia olbrzymich ilości danych z teleskopów w Internecie. Premiera systemu miała miejsce w r. 2008. Zawiera on także obrazy Ziemi z satelitów, modele planet, katalogi astronomiczne, a także aplikacje m.in. do przetwarzania obrazów i tworzenia prezentacji i animacji - na przykład bardzo łatwo można przygotować własny spacer po Układzie Słonecznym. Na tym serwisie bazuje projekt "ZooUniverse" i inne.

Projekt "WWT Ambassadors" wystartował w r. 2010. Polega on m.in. na zachęcaniu dzieci do korzystania z oprogramowania WWT, przy czym nie kładzie się nacisku na wybór dzieci zdolnych - skuteczna okazuje się praca ze wszystkimi. Polska gałąź WWTA zajmuje się:
  • tłumaczeniem materiałów na język polski i udostęnianiem w serwisie
  • opracowywaniem własnych materiałów edukacyjnych
  • szkoleniami dla nauczycieli
Film (nagranie prelekcji) [13,5 minuty]
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie treści pod warunkiem podania źródła w postaci "(c)Jacek Kupras"+adres WWW
Strona podsumowania projektu "Ambasadorzy WorldWide Telescope"
Strona WorldWide Telescope