POLSKIE TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ASTRONOMII
Sekcja popularyzacji astronomii
Materiały z konferencji "Astronomia i badania kosmiczne w edukacji",
zorganizowanej przez Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii dnia 8.11.2014.
Powrót do strony sekcji popularyzacji
Powrót do strony konferencji
Piotr Brych - Miesięcznik "Astronomia"
Streszczenie wystąpienia na konferencji
Czasopismo "Astronomia" istnieje od lipca 2012r, początkowo nosiło tytuł "Astronomia amatorska".

Mimo istnienia dwóch innych czsopism polskich tego rodzaju, jest na nie spore zapotrzebowanie i zarazem mała jest świadomość ich istnienia - m.in. dlatego, że rozchodzą się w dużej części w prenumeracie.

Poza tym było mało artykułów skierowanych wprost do amatorów - obserwatorów nieba. Chodzi o tematy takie jak testy sprzętu obserwacyjnego i praktyczne informacje i porady.

Nadal można zauważyć słabe rozpowszechnienie - np w szkołach - nie tylko pism astronomicznych, lecz nawet informacji o istnieniu Olimpiady Astronomicznej.

Pismo "Astronomia" cały czas jest otwarte dla nowych autorów i zaprasza m.in. miłośników astronomii do pisania artykułów na interesujące wszystkich tematy. Redakcja prosi też o informacje o planowanych imprezach - zamieszczane są one bezpłatnie, jednak ze względu na cykl wydawniczy takie zgłoszenia potrzebne są co najmniej na 2 miesiące przed imprezą.
Zapisał Krzysztof Piasecki
Film (nagranie prelekcji) [11 minut]
Autor wyraża zgodę na niekomercyjne wykorzystanie treści pod warunkiem podania źródła w postaci "(c)Piotr Brych"+adres WWW
Strona miesięcznika "Astronomia"